Uputa kako doći do serijskog broja sa kojim je aktivirana vaša verzija GstarCAD

Kako bi došli do GstarCAD aktivacijskog serijskog broja koji koristite  potrebno je otvoriti GstarCAD program.

 

Kliknete na Help-> Register

serijski broj GstarCAD licence

Otvori vam se dodatni prozor na kojem možete pročitati serijski broj koji koristite na GstarCAD-u.

serijski broj licence gstarcad