Kako vratiti alatnu traku u GstarCAD-u?

Naredbu TOOLBAR možemo koristiti za prikaz, skrivanje ili prilagodbu naše alatne trake.

Za pristup Toolbar command

Kada koristite radni prostor za 2D crtanje,

Pronađite View > User Interface > Toolbars, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

2D crtanje

Kada koristite radni prostor GstarCAD Classic,

Pronađite View > Toolbars, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

GstarCAD Classic

GstarCAD Classic

Ili možemo unijeti naredbu "TOOLBAR", kao što je prikazano na sljedećoj slici,

Kako vratiti alatnu traku gstarcad 1

Tada možemo vidjeti iskačući dijaloški okvir ToolBara, kao što je prikazano na sljedećoj slici,

toolbar

Možemo provjeriti alate koje želimo i poništiti nepotrebne alate.