Aktivacija 4MCAD programa

Nakon instalacije samo prvi put za aktivaciju, potrebno je pokrenuti aplikaciju s administratorskim pravima. Kako bi pokrenuli sa administratorskim pravima potrebno je na ikonu programa 4M CAD klinuti desnim mišem i una padajućem meniju odabrati "Run as administrator"


4m cad aktivacija pokretanje

*Pritiskom desnom tipkom miša na 4MCAD prečac odaberite “Run as Administrator".

2. Nakon otvaranja 4M programa u prozoru pod nazivom "Instalacijski parametri" koji se pojavljuje na vašem zaslonu, ispunite u svoje korisničko ime, tvrtku i serijski broj. Pritisnite "Aktiviraj".

Upis podataka za aktivaciju 4m cad
Ako imate verziju 4MCAD-a koja koristi Hardlock Key (dongle), aktivacija je dovršena.

U slučaju da nemate Hardlock Key (dongle), potrebno je napraviti On-line aktivaciju.

ON-LINE AKTIVACIJA 4MCAD

Korisnik daje svoje osobne podatke i proces se odvija transparentno putem Interneta (potrebna je aktivna internetska veza).

Na prozoru pod nazivom "Activate" odaberite ON-line za aktivaciju softvera.

On line aktivacija 4m cad 1

U novo otvorenom prozoru upišite email koji ste naveli kod kupnje programa i kliknete Activate.

On line aktivacija 4m cad

Ostala polja nisu obavezna, ali ih možete ispuniti ako želite.